Resources

 1. This is collection of available resources for research and history on cybercrime and computer crime. 2. The Donn B. Parker Papers

 3. Global Cyber-security Agenda (GCA) - Global Strategic Report ITU

 4. Chairmans report link

 5. The Cybercrime Research Institute (Institut für Medienstrafrecht)

 6. Stein Schjolberg & Amanda M. Hubbard: Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime (pdf-format), ITU 2005.


Norwegian text only:

 1. På vei mot en global protokoll om cybersikkerhet og cyberkriminalitet (pdf)
  Stein Schjølberg - Lov&Data Nr.1/2009

 2. Høringsuttalelse til NOU 2007:2 (pdf) - Lovtiltak mot datakriminalitet – Delutredning II
  Stein Schjølberg (mai 2007)

 3. Datakriminalitet - forberedelseshandlinger som selvstendig forbrytelse
  Stein Schjølberg - Lov&Data Nr.3/2007

 4. Cybercrime - Straffbare handlinger mot den alminnelige orden og fred i cyberspace.
  Stein Schjølberg (Februar 2006). Bestilling kan sendes pr e-post